CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINEA DE ZI

a ședinței ordinară a Consiliului Județean Teleorman

 din data de 27 august 2008, orele 14,00

 

 

1.       Raportul Președintelui Consiliului Județean Teleorman asupra situației gestionării bunurilor în anul 2007.

                                                                                                                     

2.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

3.       Proiect de hotărâre privind menținerea suspendării, prin acordul părților, a contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională

 

4.       Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al doamnei Popescu Elena Carmen, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională.

 

5.       Proiect de hotărâre privind numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Feleagă Irina Monica, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

6.       Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

7.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează fie vândute.

 

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire al licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

10.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor  lucrări la spațiile medicale din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

 

11.    Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui număr de șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din perioada aprilie-mai și iulie-august, județul Teleorman” în faza proiect tehnic.

 

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Susținerea procesului de descentralizare a activității de protecție a copilului de la nivel județean la nivel local” și  a  cheltuielilor necesare implementării.

 

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale și de zi de protecție a copilului”, a cheltuielilor necesare implementării și sustenabilității proiectului.

 

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

17.    Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Ciocan Florea, director general al Direcției Generale de Servicii - serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

18.    Proiect de hotărâre privind încetarea activității prin dizolvarea a Direcției Generale de Servicii – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

19.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 11 din 30 ianuarie 2008, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și fondul salariilor de bază, pe anul 2008, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordine.

 

20. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de “Reabilitare rețele canalizare menajeră din incintă și stație de epurare” la Spitalul de psihiatrie cronici Balaci.

                                                                                                                     

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comitetul de coordonare al centrelor de permananță.

                                                                                                   

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și în Consiliul Director al Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman Alexandria.

 

23. Diverse.