CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE

DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE, ORELE 16,00

 

 

1.   Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

 

2.   Proiect de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman.

 

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal.

 

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000 ", în faza studiu de fezabilitate.

 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595 ", în faza studiu de fezabilitate.

 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264 ", în faza studiu de fezabilitate. 

 

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

 

9.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

 

12.   Diverse.