CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN

DATA DE 24 MAI 2008, ORELE 14,00

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea, în vederea cofinanțării funcționării “Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

 

   3. Proiect de hotărâre privind asumarea calității de leader de proiect și autoritate contractantă pentru desfășurarea licitațiilor de parteneriat public privat pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin.

 

  7. Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman.

 

  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.

 

  10. Diverse.