CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

DIN ZIUA  DE  VINERI, 17 AUGUST 2007, orele 14.00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiții „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu-Măgurele (România) – Nikopole (Bulgaria), pentru lucrări de construcții. 

                                                                                         

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Drăganești de Vede – Sfințești, 0+000-8+525-8,525 km”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de “consolidare și modernizare la pavilionul nr. 2 și la rețeaua termică exterioară de la Spitalul de psihiatrie cronici Balaci, județul Teleorman”.

 

5.     Diverse.