CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

áPREŞEDINTE

 

 

 

 

ORDINE DE ZI A

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE

DIN 15 IANUARIE 2007, ORA 15,00

 

 

 

 

1.       Proiect de hotărÔre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.

 

2.       Proiect de hotărÔre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.

 

3.       Proiect de hotărÔre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

 

4.       Diverse.