CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINEA DE ZI A

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN

13 IUNIE 2007, ORA 11,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

 

3.     Diverse.