CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

ORDINEA DE ZI A

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN 11 APRILIE 2007, ora 11,00

 

 

 

1.       Proiect de hotărÔre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2007.

 

2.       Diverse.