CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN LUNA NOIEMBRIE 2007

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 9 și nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 11 din 31 ianuarie 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Școală Incluzivă și de Calitate pentru Comunitățile Dezavantajate din județul Teleorman” finanțat prin programul PHARE 2005/017-553.01.01.02 “Acces la educație pentru grupurile dezavantajate”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii unor spații medicale situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 601 B Siliștea-Puranii de Sus, km 23+859 – km 27+559” în faza studiu de fezabilitate.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 și nr. 32 din 15 octombrie 2004, cu privire la administrarea domeniului privat al județului.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din judetul Teleorman.

 

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Master plan privind refacerea și reabilitarea capitalului natural al solului în județul Teleorman” finanțat prin programul Phare CBC 2005 Prioritatea 3: Protecția și Dezvoltarea Durabilă a Mediului.

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului “Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajele aflate pe pârâul Vijiștea, în localitățile Vitănești, Mârzănești, Răsmirești din județul Teleorman” prin programul Phare 2005 CES schema de granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecției Mediului.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu localitățile Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conțești, Ștorobăneasa și Smărdioasa în vederea realizării proiectului “Dreptul la proprietate și incluziunea socială a comunităților de rromi din județul Teleorman” și a cofinanțării acestuia.

 

14. Diverse.