RAPORT

 

pe sem. I/2009 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–30 iunie 2009 :

 

 

2009 (sem. I)

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

21

Solicitări pe domenii de interes

– Utilizarea în 2008 a fondului constituit potrivit Legii nr. 350/2006

– Aplicarea Legii nr. 544/2001 în anii 2007 şi 2008

– Participările funcţionarilor publici în comisiile de concursuri

– Strategia CJT 2009–2016

– Proiecte de investiţii şi licitaţii/2008

– Execuţia bugetului CJT/2008

– Alocare+proiecte din suma alocată prin HG nr. 1152/2008

– Investiţii CJT/2008

– Redactarea şi cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană

– Aplicarea HG nr. 1066/2008

– Proiectele finanţate din fonduri de pre–aderare

– Informaţii privind infrastructura rutieră din judeţul Teleorman

– Sumele cheltuite cu primele acordate salariaţilor CJT, cu deplasările şi telefoanele consilierilor judeţeni, cu publicitatea în 2008

– Constituirea în 2009 a fondului prevăzut de Legea nr. 350/2006

Achiziţiile peste 5000 euro în 2008

– Aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 şi Legii nr. 50/2007

– Aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 (persoanele cu dizabilităţi)

– Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă la L 544 în anul 2008

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

21

Nr. de solicitări respinse

0

Nr. de solicitări adresate în scris;

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

21

11

10

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

5

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

16

Nr. de reclamaţii administrative:

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

Nr. de plângeri în instanţă;

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

15

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

15