ROMANIA

 

 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

RAPORT

pe anul 2005 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în cursul anului 2005 :

 

 

2005

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

4

Solicitări pe domenii de interes

– Datele de contact ale primăriilor din judeţ

– Acreditarea unui jurnalist de la “Sudul Extrem”

– Organigrama C.J.Teleorman

– Adresele autogărilor şi operatorilor auto din judeţ

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

3

Nr. de solicitări respinse

1 (informaţii inexistente la C.J.Teleorman) *

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

3

3

0

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

0

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

4

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

15 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

20

 

* adresele şi datele de contact ale autogărilor şi ale operatorilor de transport persoane