ROMÂNIA


RAPORT

pe anul 2012 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–31 decembrie 2012 :

 

2012

Numărul total al solicitărilor de informaţii de interes public

16

Solicitări pe domenii de interes

– Bugetul de investiţii pe anul 2012

– Finanţările acordate potrivit Legii nr. 350/2005

– Rapoartele Camerei Agricole Teleorman pe anii 2010 şi 2011

– Alocarea bugetară 2009–2011 pentru cheltuieli privind serviciile sociale

– Date privitoare la activitatea de deszăpezire

– Lista mass–media şi jurnaliştilor din Teleorman (două solicitări)

– Cerere de acreditare a unui jurnalist la şedinţele Consiliului Judeţean

– Copii ale unor documente emise de Consiliul Judeţean

– Date privind operaţiuni financiare ale Consiliului Judeţean în anul 2012 şi bugetele pe anii 2008–2012

– Copii ale proiectelor de stemă de la judeţ şi localităţi

– Situaţia asistenţei sociale în perioada 2010–2012

– Date privind încărcăturile GPL şi parcul auto propriu

– Lista preşedinţilor CJ Teleorman în perioada 1996–2004

– Dosarele depuse la Comisia judeţeană de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

14

Nr. de solicitări respinse

2 (informaţii inexistente)

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

16

9

7

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

2

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

14

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

20 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

30