Lista cu autorizațiile de construire/desfiinţare emise