ACTE EMISE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 

         1.Autorizatie speciala de transport:

                    Documentatia necesara:

                   - cerere ;

                   - serviciul care elibereaza: Serviciul utilitati publice;

                   - lista tarife -Anexa nr.2 la Hotararea CJ nr.5/27.01.2010;

                   - model tip autorizatie;

                   - termen de eliberare: maxim 30 zile.

         2.Acord prealabil si autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului de interes judetean:

                    Documentatia necesara:  

                            - descarca Normele specifice privind realizarea sau amplasarea Ón zona drumului de interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii Ón orice scop

                            - descarca tarife-Anexa nr.1 la Hotararea CJ nr.5/27.01.2010;

                            - cerere tip acord;

                            - cerere tip prelungire acord;

                            - cerere tip autorizatie;

                            - cerere tip actualizare autorizatie;                        

                           

                                   

                                                                                                                                date furnizate de Crainiceanu Magdalena