C E R E R E

 Către Consiliul Judeţean Teleorman

Alexandria, str. Dunarii nr. 178, CP 140047

 jud. Teleorman

 

 Domnule Preşedinte, 

              

   Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente  ( petentul  este  rugat sa  enumere  cat  mai  concret documentele sau informatiile solicitate):

__________________________________________________________
_________________________________________________
_________
_________________________________________________
_________
________________________________________________
__________

__________________________________________________________

Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional): _____________________________ .
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (daca se solicita copii in format scris).

         Va multumesc pentru solicitudine,                             

Data ____________                                  _____________________                                                                 (semnatura petentului)

 

 

Numele si prenumele petentului _______________________________

Adresa ___________________________________________________

Profesia (optional) __________________

Telefon (optional) ___________________

Fax (optional)      ___________________