Drumuri Dambovita Logo

 

Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Cod SMIS: 126628

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţ Teleorman

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - "Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi", Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate; Operaţiunea A - Ambulatorii

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Scopul proiectului: consolidarea serviciilor medicale în ambulatoriul integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă. Echipamentele noi, achiziţionate în vederea dotării ambulatoriului integrat al spitalului, vor asigura servicii medicale la standarde europene, vor conduce la reducerea timpului de diagnosticare şi tratament, dar şi la reducerea numărului de pacienţi redirectionaţi către alte centre medicale şi reducerea numărului de internări.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente medicale a 6 cabinete medicale din structura Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Rezultatul proiectului: 1 Ambulatoriu integrat dotat cu un număr de 490 de echipamente (6 cabinete medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria)

Data de începere a proiectului: 01 septembrie 2018

Durata de implementare a proiectului: 40 luni (01 septembrie 2018 - 31 decembrie 2021)

Valoarea totală a proiectului: 3.791.903,62 lei din care:

Cheltuieli eligibile:

Contribuţie comunitară la finanţarea acordată                                     (70%) - 2.654.332,54 lei

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată                          (28%) -1.061.733,01 lei

Contribuţie locală la finanţarea acordată                                                        ( 2%) - 75.838,07 lei

Cheltuieli neeligibile                                                                                                                           0 lei

 


Lista contractorilor implicati in implementarea proiectului


Nr.crt.Denumire contractantObiectul contractuluiValoarea contractului (lei cu TVA)
1. SC LEMINGS SRL Constanta Servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" 2.975
2. SC ESSOR INNOVATION SRL Bucuresti Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de atribuire pentru achizitii echipamente ambulatoriu pentru  proiectul "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" 23.800
3. SC PROTON IMPEX 2000 SRL Furnizare echipamente sterilizare, Lot 3, Contract de furnizare nr.46/03.02.2022 pentru  proiectul "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" 607.683,02