Drumuri Dambovita Logo

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

“Extinderea si dotarea  sectiei UPU a Spitalului Judetean de   Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Program de finanțare

Programul Operațional  Regional 2014 - 2020,  Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Cod SMIS

120548

Beneficiar

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Teleorman

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii unităţii de primiri urgenţe, ce va contribui la asigurarea distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenţă prin preluarea pacienţilor de la nivel local, care nu pot fi trataţi în sistem ambulatoriu.

Obiectivul specific al proiectului

Extinderea secţiei UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman şi dotarea cu echipamente medicale si nemedicale, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă.

Rezultatele proiectului

O construcție având un regim de înălțime St + P + 1E, legată funcțional de secția existentă UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman în care se va desfășura activitatea de urgență dotată cu echipamente medicale și nemedicale.

 Data semnarii cotractului de finantare

20 februarie 2019

 Perioada de implementare a proiectului

 55 luni (01.12.2017- 30.06.2022)

Valoare totala a proiectului

6.832.638, 31  lei (inclusiv TVA) din care:

Cheltuieli eligibile: 6.832.638, 31 lei (inclusiv TVA

Cheltuieli neeligibile:    0,00   lei (inclusiv TVA )

Surse de finantare

Contribuţie comunitară la finanţarea acordată          (70%) -  4.782.846,81 lei

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (28%) - 1.913.138,72 lei

Contribuţie locală la finanţarea acordată                    ( 2%) -    136.652,78 lei

 Durata de proiectare si execuție lucrari

 24 luni

 Grupul țintă

 Grupul ţintă al acestui proiect ȋl reprezinta întreaga populaţie a judeţului Teleorman, dar şi acele persoane aflate în tranzit prin judeţ care, dint-un motiv sau altul, au nevoie de servicii medicale de urgenţă de o calitate ridicată.

 Principalele lucrari

 - realizarea unei extinderi a construcţiei deja existente pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor de primiri urgente, cu un corp nou de clădire cu regim maxim de ȋnălţime de St +P+1E;

- realizarea unor lucrări de modernizare a căilor de acces pentru o mai bună accesibilitate;

- realizarea unui sistem solar fotovoltaic cu puterea electrică instalată ȋn panouri solare de 10 kW pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe perioada de zi lumină;

- dotarea cu echipamente medicale: videolaringoscop, ventilator portabil,  ventilator fix, defibrilator, aparat EKG,  monitoare, pat pentru transport si examinare pacienţi, cărucioare transport pacienţi, truse chirurgicale,  truse pentru obstetrica si ginecologie, truse stomatologice, manechin cu simulator pentru instruire personal,  aparat de radiologie portabil, computer tomograf, aparat ecograf Doppler;

- dotarea cu echipamente nemedicale: vestiare personal, birouri, scaune, rafturi metalice, masa sedinta, banci de exterior .

 Beneficiile proiectului

 Îmbunătăţirea calităţii și ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii, precum și creșterea gradului general de atractivitate a regiunii. Crearea spațiilor necesare desfășurării actului medical, respectiv - diagnosticare și analize, pentru amplasarea anumitor echipamente (computer tomograf), spații pentru vestiare pentru personalul medical și laborator medical de analize al secției de urgență. Prin realizarea obiectivului de investiții se va rezolva problema organizării zonelor medicale, în speță zona urgențelor medicale și a funcționării activității UPU și se vor respecta și îmbunătăți timpii de așteptare pentru pacienți, creându-se un flux mai efici ționarea de aparatură performantă, modernă, necesară îmbunătățirii continue ent de preluare a lor. De asemenea, obiectivul spitalului județean privind achizi a calității actului medical va fi îndeplinit. 


Lista contractorilor implicati in implementarea proiectului


Nr.crt.

Denumire contractant

Obiectul contractului

Valoarea contractului

 (lei cu TVA)

1. SC SMM INVEST CO SRL Bucuresti Servicii de proiectare faza SF si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii "Exinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" 60688.81
2. SC ATLAS TOUR SRL Ramnicu Valcea Servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului "Exinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" 9520
3. SC KLASS ENTERPRISE SRL Servicii de audit pentru implementarea proiectului - "Exinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" 2480
4. Asocierea SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL cu SC RENOV IMPEX SRL Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii - "Exinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" 3635070
5. SC KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL Contract de furnizare nr. 56/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 1- Videolaringoscop 67954,95
6. SYNTTERGY CONSULT SRL Contract de furnizare nr. 57/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 2- Ventilator portabil, Ventilator fix 147084
7. HISTRIA INTERNAȚION AL SRL Contract de furnizare nr. 58/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 3 - Defibrilator 76469,40
8. SC TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL Contract de furnizare nr. 59/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 4 - Aparat electrocardiogf 11171,54
9.  SC MEDICAL GRUP SRL Contract de furnizare nr. 60/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale,Lot 5- Monitoare Pulsoximetru 31368,40
10. SC MEDIST IMAGING & POC SRL Contract de furnizare nr. 61/10.05.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 9 - Aparat de radiologie mobil pentru urgente 570248
11. SC CORTECH MED SRL Contract de furnizare nr. 111/19.07.2021, Furnizare echipamente medicale, Lot 10 - Computer Tomograf 1404200
12. SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL Contract de servicii nr. 126/24.08.2021, Servicii de dirigentie de santier 50527,40
13. SC LIAMED SRL Contract de furnizare nr. 120/27.05.2022, Furnizare echipamente medicale, Lot 11 - Aparat ecograf Doppler 139416,83
14. SC FLAMATEX SRL Contract de furnizare nr. 140/07.06.2023, Furnizare echipamente medicale, Lot 13 - Echipamente nemedicale, Mobilier 88990,58
15. SC TEHNOPLUS MEDICAL  SRL Contract de furnizare nr. 134/31.05.2023, Furnizare echipamente medicale si nemedicale, Paturi pentru transpost si examinare pacienti, Carucioare transport pacienti 234549