Drumuri Dambovita Logo

 Scurta descriere a proiectului cu titlul:

"Cresterea eficiensei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"

Cod SMIS: 115176

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judet Teleorman

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in cladirile publice, si in sectorul locuintelorOperatiunea B - Cladiri publice

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Scopul proiectului: Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulansa Alexandria", utilizarea surselor de energie regenerabila si reducerea emisiilor de CO2 .

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Cresterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a cladirii Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria, de la 0% la 11,18% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile);

2. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 335,48 kWh/m2/an, la 33,33 kWh/m2/an;

3.  Diminuarea emisiei de CO2 a cladirii, de la 92.56 kg/m2/an, la 37,98 kg/m2/an.

Rezultatele proiectului:

1) scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera de la 67,02 la 21,64 (echivalent tone CO2)

2) reducerea consumului anual de energie primara de la 302.123,39 kWh/an la 97.143,29 kWh/an

3) reducerea consumului anual de energie finala (din surse neregenerabile) de la 20,008 la 3,74 tep

4) reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) total de la 417,27 kWh/m2 /an, la 111,55 kWh/m2 /an.

5) reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) pentru incalzire/racire de la 335,48 kWh/m2 /an, la 33,33 kWh/m2 /an.

6) cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile de la 0 kWh/an, la 16378,01 kWh/an.

7) cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile pentru incalzire/racire de la 0 kWh/an, la 14898,36 kWh/an.

8) cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile pentru preparare apa calda de consum de la 0 kWh/an, la 1479,65 kWh/an.

9) cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile pentru electric de la 0 kWh/an la 0 kWh/an.

Data de incepere: 01 februarie 2017

Durata de implementare a proiectului: 49 luni (01 februarie 2017- 28 februarie 2021)

Valoarea totala a proiectului:            1.781.211,60 lei din care:

            Cheltuieli eligibile:

Contributie comunitara la finantarea acordata              (85%) - 1.401.670,42 lei

Contributie publica nationala la finantarea acordata  (13%) -     214.373,11 lei

Contributie locala la finantarea acordata                           ( 2%) -       32.980,49 lei

            Cheltuieli neeligibile:                                                                      132.187,58 lei


Lista contractorilor implicati in implementarea proiectului


Nr.crt.Denumire contractantObiectul contractuluiValoarea contractului (lei cu TVA)
1. SC SMM INVEST CO SRL Bucuresti Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 51646,00
2. SC ATLAS TOUR SRL Ramnicu Valcea Servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 7949,20
3. SC KLASS ENTERPRISE SRL Craiova Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 3999,00
4. SC TMG CONPREST SRL Turnu Magurele Servicii de elaborare a proiectului tehnic si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 47366,76
5. SC SVARKA NDT SRL TULCEA Servicii de verificare proiect prin specialisti verificatori de proiecte pentru obiectivul - Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 8900,00
6. SC KLASS ENTERPRISE SRL Craiova Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 3568,81
7. SC RUGBY CONSTRUCT SRL Bucuresti Servicii de elaborare a proiectului tehnic si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" 55757,45
8. S.C. TOTAL CONSTRUCȚII S.R.L. Lucrări de execuție la obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a clădirii „Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” 1837626,44
9. S.C. DIRIGENȚIE PRIMA S.R.L. Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a clădirii „Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” 5490
10. P.F.A. VASILACHE AUREL FLORIN Servicii de de realizare a auditului energetic pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a clădirii „Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” 11000