Centrul de Resurse Juridice este o organizaţie neguvernamentală care monitorizează de peste 20 de ani modul în care sunt respectate drepturile omului în instituțiile de asistență socială și spitalele de psihiatrie și care sesizează instanțele competente în numele acestor persoane atunci când este cazul, si s-a implicat în mod activ în elaborarea Legii 140/2022 și a Metodologiei.

Pe aceasta pagina gasiti materiale elaborat  și testat cu sprijinul persoanelor cu dizabilități și al partenerilor care lucrează direct cu acești oameni. Materialul poate fi multiplicat și distribuit persoanelor cu dizabilități, familiilor acestora, îngrijitorilor formali și informali, în toate etapele premergătoare procesului.

CRJ, împreuna cu câteva organizații partenere, pilotează instrumete de sprijin  în luarea deciziilor ca alternative la măsurile restrictive de punere sub interdicție și, în acest context, lansăm invitația tuturor profesioniștilor- avocați, judecători, procurori, medici psihiatri, asistenți sociali și psihologi- să ne contacteze dacă au nevoie de informații și  materiale. 

 Material realizat de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului Liber să decid.Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități,  cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Ianuarie 2023.