AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ TELEORMAN (ATOP)

 

 

    Prezentare A.T.O.P.

    În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamenntului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, ATOP este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridica, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.

    În vederea realizarii atributiilor prevazute de Legea 218/2002, A.T.O.P. îsi desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru. Plenul se intrunește trimestrial în ședință ordinară si ori de cate ori este nevoie în ședintă extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau la solicitarea a cel puțin 4 membri, adresată președintelui.

 

COMPONENȚA  A.T.O.P. TELEORMAN

COMPONENȚA COMISIILOR DE LUCRU ALE A.T.O.P.

       Atribuții

    Președintele reprezintă  autoritatea  și are în principal următoarele atribuții:

1. Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții are următoarele atribuții:

2. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali are următoarele atribuții:

3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului are următoarele atribuții:

    Comisiile de lucru se întrunesc lunar. Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de acestea, prin care se angajeaza A.T.O.P. în relațiile cu terții se supun spre adoptare sau spre aprobarea plenului acesteia, care se pronunță în acest sens.

    În vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent, A.T.O.P. are constituit un secretariat executiv care asigură primirea și transmiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, precum și relația cu presa.

    Hotărârile A.T.O.P. sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel putin 9 membri.   A.T.O.P. nu are competență în problemele operative ale Poliției.

    Anual in cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative la nivelul județului, se întocmește un plan strategic pentru anul urmator, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali.

Programul de audiențe al membrilor A.T.O.P.

COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIALE, STANDARDE PROFESIONALE, CONSULTANȚĂ ȘI DREPTURILE OMULUI:

Secretariatului executiv al A.T.O.P. are sediul în cladirea Consiliului Județean Teleorman, str. Dunării, nr. 78, camera 25.

Telefon:       0247/311201
Fax:             0247/ 312494
E-mail:         atop_trm@yahoo.com