Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 703

Lim. jud. Olt - Balaci - Siliștea Gumești - Călinești - Mavrodin - Buzescu (DN6) km 92+076- 162+281

  2016 - Burdușiri

2017, 2018 - Plombe

Tecuci, Balaci Siliștea Gumești, Călinești, Mavrodin, Buzescu