Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 701

Lim. jud. Dāmbovița - Gratia - Poeni - Siliștea - Scurtu - Slăvești - Ciolănești - Zāmbreasca - Dobrotești (DN 65A) km 44+240 - 109+885

  2017 - Marcaje longitudinale Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu, Slăvești, Ciolănești, Zāmbreasca, Dobrotești