Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 679E

Lim. jud Argeș - Siliștea Gumești - Tătărăștii de Sus (DJ 504) km 7+144 - 21+264

2017 - 2018

PIF 2018

  Coasta lui Călinescu Recepție finală 2024
  2017 - Covoare bituminoase, reprofilare Siliștea Gumești, Tătărăștii de Sus