Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 679B

Scrioaștea (DN 65A) - Stejaru - Lim. jud. Olt km 0+000 - 13+500

2016 - 2017

PIF 2017

  Scrioaștea - Stejaru - Lim. jud. Olt Recepție finală 2020