Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 679

Lim. jud. Olt - Băcălești - Balta Sărată (DJ 612A) km 86+500 - 93+867

  2017- Covoare bituminoase, subtraversare Băcălești