Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Întreținere

DJ 653

Lim. jud. Olt - Crângeni - Călmățuiu - Salcia – Crângu km 66+120 -114+284

  2016, 2017 - Covoare bituminoase, marcaje longitudinale, plombe Crângeni, Călmățuiu, Salcia, Crângu