Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Întreținere

DJ 612A

Săceni (DJ 612) - Roșiorii de Vede - Crângeni - Plopii Slăvitești km 0+000 - 48+282

2016 - 2017

PIF 2017

  Roșiorii de Vede - Balta Sărată Recepție finală 2020

 

2017 - Tratamente bituminoase

Săceni, Satul Vechi