Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 612

Lim. jud. Giurgiu - Mereni - Botoroaga - Băbăița - Orbeasca - Călinești - Rădoiești - Sfințești - Săceni - Ciolănești km 1+112 - 84+485

2010 - 2015

PIF 2015

  Băbăița - Orbeasca Pod Băbăița Recepție finală 2022
 

2016 - Reprofilare

2017 - Reprofilare

2018 - Reprofilare

Botoroaga, Călinești, Rădoiești, Sfințești, Săceni 4 obiective PNDL