Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 611

Lim. jud. Giurgiu - Gratia - Sārbeni - Lim. jud. Dāmbovița km 6+800-16+180

2009 - 2016

PIF 2016

  Gratia, Sārbeni Recepție finală 2040