Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 601F

Coșoteni (DJ 612A) - Meri - Vedea - Albești - Părul Rotund - Mavrodin (DJ 703) km 0+000 - 23+500

2013

 

PIF 2013

  Coșoteni, Meri, Vedea, Albești, Părul Rotund