Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 601D

Prunaru (DN 6) - Lim. jud. Giurgiu (km 4+920) - Lim. jud. Giurgiu (km 10+714) - Mereni - Videle (DJ 601) km 0+000-4+920 km 10+714-27+214

  2017 - Marcaje longitudinale

 2018-Reprofilare

Videle, Mereni, Bujoreni