Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 601B          DJ 601 - Blejești - Cosmești - Siliștea - Puranii de Sus (DJ 503) km 0+000 - 27+559   2017 - Plombe Blejești 2 obiective PNDL