Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 543

Lim. jud. Olt - Prundu - Lunca km 16+200 - 23+050