Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 506B

Beiu (DJ 506) - Smārdioasa - Izvoarele (DN 51)  km 0+000 - 10+674

2015 - 2016

PIF 2016

 

Smārdioasa, Izvoarele

Recepție finală 01.2019