Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 504         Lim. jud. Giurgiu - Cernetu - Alexandria - Orbeasca de Sus - Tătărăștii de Sus - Lim. jud. Argeș km 30+000-110+926  

2016 - 2017

 PIF 2017

 

Lim. jud. Giurgiu -Cernetu

Alexandria - Lim.jud. Argeș  

Recepție finală 2020