Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 503A

Lim. jud. Giurgiu - Drăgănești Vlașca (DJ 503) km 30+100 - 32+600

-

2017 - Reprofilare

Drăgănești Vlașca