Denumire drum județean

Lucrări executate

Localități

Observații

Modernizare/Reabilitare

Perioada de execuție/PIF

Īntreținere

DJ 503

Lim. jud. Giurgiu - Drăgănești Vlașca - Moșteni - Cătunu - Lim. jud. Dāmbovița  km 35+900 -87+070

-

2018 - Plombe

Blejești, Purani