Anunt privind implementarea proiectului ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit ”- cod SIPOCA 35

Procedură de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale;

Ghid explicativ pentru elaborarea și implemnentarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale.


PROIECTE  DE ACTE NORMATIVE


      Proiect   hotarare  privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului Teleorman si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

    - Consultare publică - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030

      Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2025

   - Consultare publică privind - Proiect de stemă a judeţului Teleorman supus dezbaterii publice ( 3 variante de stemă a judeţului Teleorman)

      Proiect Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027

   - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2024 si Proiectul de Hotărâre privind stabilirea pretului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2024;

   - Consultare publică - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației aferentă proiectului "Elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure -Județul Teleorman” (Elaborarea hărților de risc natural cutremure Judetul Teleorman, Hazard_si_risc_seismic_TR, Catalog_cutremure_Teleorman)

    - Consultare publică - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Strategiei pentru eficienţă Energetică a judetului Teleorman pentru perioada 2023 -2030"

   - Consultare publică - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Teleorman pentru perioada 2023-2030”

     - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.6 din 16 ianuarie 2023 privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2023

    - Consultare publică privind Proiectul de Hotărâre privind trecerea imobilului „Fost sediu al Bancii Agricole Sucursala Teleorman" situat în comuna Drăgăneşti-Vlaşca, din domeniul public al Judeţului Teleorman în domeniul public al Comunei Drăgăneşti-Vlaşca

      Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2024

   - Consultare publică - Privind "Elaborare hărţi de risc natural pentru cutremure şi alunecari de teren" la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

      - Proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026

   - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre privind Regulamentul privind repartizarea locuintelor de serviciu personalului medical angajat în unităţile sanitare din judeţul Teleorman la care managementul asistentei medicale este asigurat de catre Consiliul Judeţean Teleorman

    - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statutului Judetului Teleorman

   - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023

   - Consultare publică privind - Proiectul de Hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2023

    - Consultare publică privind proiectul de Hotărâre -Instituirea unei resticţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 703, tronsonul cuprins intre DN6(E70) şi VO6FR, în comuna Buzescu

      Registru pentru consemnarea şi analiza propunerilor, opiniilor sau a recomandirilor primite conf. art. 7 alin 5 şi 12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica cu privire la proiectele cu caracter normativ ale hotarârilor Consiliului Judetean Teleorman in anul 2021

     - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competentă a Judetului Teleorman. a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judetului Teleorman şi a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judetului Teleorman (documentatii+anexe)

      Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2023

     - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022.

     - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţa persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman

      - Proiect Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025

     - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022.

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2022.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategie de Dezvoltare Durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030
  2. Raport de specialitate
  3. Referat de aprobare
  4. Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030 revizuita
  - Proiect hotarare privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
  - Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate

      - Proiect Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024

          privind dezbaterea publică a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Teleorman

      Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2022

     - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2021.

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2021.

  - Proiect hotarare privind aprobarea Programului pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în judeţul Teleorman pana in 2022
  - Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în judeţul Teleorman pana in 2022

         - REGULAMENT al serviciilor publice de salubrizare in judetul Teleorman lansat in consultare publica de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Managementul Deseurilor Teleorman"

      Proiect   hotarare  privind   aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

    - Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a emiterii in regim de urgenta a autorizatiilor de construire

      -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2021

      - Proiect Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023

     - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2020.

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2020.

   -  Proiect de stemă a judeţului Teleorman supus dezbaterii publice ( 3 variante de stemă a judeţului Teleorman)

   - Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în judeţul Teleorman

   - Proiect hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30.06.2023.

   - Proiect hotarare privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu şi al taxei pentru înlocuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate

   - Proiect hotarare modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2019

   - Proiect hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

      Proiect Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022

      Proiect   privind: stabilirea zilei de 14 mai ca "Ziua Judetului Teleorman"

      -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2020

     - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019.

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2019.

   - Proiect hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

   - Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop        NORME

  -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2019

  -  Proiect Hotarare si Anexe pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021

- Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018.

- Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2018.

  -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2018

 

Ghidul solicitantului pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul propriu al judetului pentru activitatile nonprofit de interes general din judetul Teleorman în temeiul Legii nr.350/2005.