Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2024

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 4  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman". Preşedintele
Dispoziția nr. 5  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 6  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".
Dispoziția nr. 7  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr.2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 8  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 9  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 10 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 11 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 12 din  05  ianuarie 2024

 privind:  maJorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 13 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 14 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 15 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 16 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 17 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 18 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 19 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 20 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă tizi.că în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 21  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Ungureanu Dorel Petrişor, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 22  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Giurcănaş Florin, desemnat responsabil IT în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 23  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 24  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 25 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 26  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 27 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 28 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 29 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 30 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 31 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului lvanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 32 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 33 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 34 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 35 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 36 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 37 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 38 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 39 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 40 din  09  ianuarie 2024

 privind:  constituirea comisiei pentru inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - inventar 2023

Dispoziția nr. 41 din  09  ianuarie 2024

 privind:  convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară pentru data de 12 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 42 din  09  ianuarie 2024

 privind:  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2023, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 43 din  10  ianuarie 2024

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 44 din  12  ianuarie 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.5/17.02.2023 privind obiectivul „Construire proiect fotovoltaic, staţie electrică ridicătoare, LES 110 kV Troianulstaţia electrică Roşiorii de Vede, puncte conexiune, împrejmuire teren, iluminat exterior, supraveghere video, organizare de şantier", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Troianul şi municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 45 din  16  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției nr. 1196 din 29 decembrie 2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare și întreținere drumuri al Direcției tehnice și administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, până la data de 30 iunie 2024

Dispoziția nr. 46 din  16  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției nr. 1198 din 29 decembrie 2023 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinei, șef serviciu la Serviciul de sănătate publică și administrație publică locală al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman, prin detașare pe funcția publică de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la data de 30 iunie 2024

Dispoziția nr. 47 din  17  ianuarie 2024

 privind: desemnarea unor persoane cu funcții de conducere care să întocmească și să semneze fișa postului pentru funcționarii publici pentru care calitatea de evaluator revine președintelui Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 48 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 49 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 50 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistent.e i medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 51 din  22  ianuarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 25 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 52 din  23  ianuarie 2024

 privind: prelungirea valabilității autorizației de construire nr. 09 din 28 iulie 2021 pentru obiectivul “Modernizare DJ 612 Rădoiești (DI 601 C) - Săceni (DJ 612 A) km 64+ 371 - km 76+172 (L= 11,801 km)”, al cărei beneficiar este Județul Teleorman reprezentat prin Consiliul Județean Teleorman

Dispoziția nr. 53 din  23  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 704 din 24 iulie 2023 privind organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Lucrări de execuție pentru rest de executat, la obiectivul de investiții “Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman

Dispoziția nr. 54 din  23  ianuarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 29 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 55 din  23  ianuarie 2024

 privind: modificarea Anexei la Dispoziția nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr. 56 din  23  ianuarie 2024

 privind: actualizarea Dispoziției nr. 138 din 10 martie 2021 privind delegarea unor atribuții vicepreședinților consiliului județean și secretarului general al județului Teleorman

Dispoziția nr. 57 din  25  ianuarie 2024

 privind: avansarea în gradația 4 a doamnei Joițoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 58 din  25  ianuarie 2024

 privind: desemnarea persoanei responsabile pentru derularea proiectului "Conștientizarea locuitorilor din județul Teleorman cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor”

Dispoziția nr. 59 din  26  ianuarie 2024

 privind: menținerea în funcția publică de conducere peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, pentru al treilea an consecutiv, a doamnei Borțun Valy Luminița, arhitect șef al județului la Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 60 din  29  ianuarie 2024

 privind: desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuț, în intervalul 30-31 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 61 din  02  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului MIHĂILESCU ANDREI-LUCIAN.

Dispoziția nr. 62 din  02  februarie 2024

 privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii si lucrări

Dispoziția nr. 63 din  02  februarie 2024

 privind:  stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al județului, din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 64 din  02  februarie 2024

 privind: modificarea Anexei la Dispoziția nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr. 65 din  02  februarie 2024

 privind: : organizarea și aplicarea procedurii proprii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul Militar Județean Teleorman ", Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Car ol I Depărați"

Dispoziția nr. 66 din  02  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului VLADU KEVIN-ANDREI

Dispoziția nr. 67 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 68 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 69 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Potbaniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achizitii publice in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 70 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Tica Andreea Catalina, desemnata responsabil informare publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dfunbovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si manager de proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 71 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Buzica Dana Irina, desemnata responsabil publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul T eleorman" si asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 72 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Coman Marius Catalin, desemnat responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si responsabil financiar 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 73 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Viisoreanu Viorica desemnata manager proiect in cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judefean de Urgenta Alexandria, judeful Teleorman" si ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeful Teleorman"

Dispoziția nr. 74 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Creasta Constanta, desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 75 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Boja Mariana, desemnata responsabil financiar 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 76 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Calin Horatiu, desemnat responsabil cu investitia in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 77 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnata responsabil financiar 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 78 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Tecsor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeμil Teleorman"

Dispoziția nr. 79 din  07  februarie 2024

 privind: maJorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 80 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Milos Rozalia Daniela, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 81 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Pana Claudia, desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si responsabil tehnic 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 82 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnata responsabil tehnic 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie lncluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 83 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Sfintes Elena desemnata manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 84 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnata manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie lncluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 85 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ciubreag Elena, desemnata asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 86 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman".

Dispoziția nr. 87 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnata responsabil financiar 2 in cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si responsabil financiar 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elvii dinjudetul Teleorman"

Dispoziția nr. 88 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnata asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si responsabil tehnic 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de V ede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 89 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 90 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 91 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Toneff Lucretia, desemnata responsabil achizitii publice 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii dinjudetul Teleorman".

Dispoziția nr. 92 din  12  februarie 2024

 privind:avansarea în gradația 3 a domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 93 din  12  februarie 2024

 privind: organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare a Corpului C din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 94 din  15  februarie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Indesirea rețelei de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul dezvoltării și întreținerii infrastructurii de cale navigabilă44, cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele, orașul Zimnicea, comunele Seaca, Ciuperceni, Pietroșani, Fântânele și Islaz, județul Teleorman

Dispoziția nr. 95 din  16  februarie 2024

 privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 96 din  16  februarie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Orodel Elena, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment Audit Public din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, prin transfer la cerere pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune și administrativ din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 97 din  20  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei al numitei GONZALES-ROTARU ANTONETA

Dispoziția nr. 98 din  20  februarie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Veneticu Iuliana, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul controlul legalității, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral, îndrumarea autorităților administrației publice locale din cadrul Instituției Prefectului - județul Teleorman, prin transfer la cerere pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment registratură, petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcției juridice a Consiliului Județean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 99 din  20  februarie 2024

 privind: completarea Dispoziției nr. 1155 din 13 decembrie 2023 privind promovarea doamnei Geică Ioana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Compartimentul registratură, petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP al Direcției juridice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 100 din 20  februarie 2024

 privind: completarea Dispoziției nr. 1156 din 13 decembrie 2023 privind promovarea doamnei Dumitrescu Maria Cristina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Serviciul administrare si întreținere drumuri al Direcției tehnice si 5 9 9 9 administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 101 din 21  februarie 2024

 privind: împuternicirea unor funcționari publici să exercite controlul și să constate contravențiile în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului în județul Teleorman

Dispoziția nr. 102 din 21  februarie 2024

 privind: emiterea unei noi autorizații de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilității autorizației de construire nr. 2 din 01 februarie 2022 eliberată de Primăria comunei Orbeasca pentru obiectivul: „Desființare pod peste Râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca, județul Teleorman și construire pod nou peste Râul Teleorman (refacere pe același amplasament), sat Lăceni, comuna Orbeasca, județul Teleorman” al cărei beneficiar este Comuna Orbeasca

Dispoziția nr. 103 din 21  februarie 2024

 privind: menținerea în funcția publică de execuție peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, a doamnei Marin Valeria consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică și administrație publică locală din cadrul Direcției management și administrație publică

Dispoziția nr. 104 din 22  februarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 2024

Dispoziția nr. 105 din 22  februarie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii A „Intărire reţea în vederea racordării utilizatorului Iliescu Costinel, PTA 1222 Ciurari, conform ATR nr.001100233771 din 31.08.2021, localitatea Săceni, judeţul Teleorman " cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 106 din 23  februarie 2024

 privind: emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: „Desființare locuință parter, construire locuință parter și anexă parter” - construcții executate fără acte, în comuna Orbească, al cărei beneficiar este Mădincă Gheorghe pentru proprietarii Mădincă Gheorghe și Mădincă Elena-Florentina

Dispoziția nr. 107 din 23  februarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta extraordinara pentru data de 26 februarie 2024

Dispoziția nr. 108 din 27  februarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistentei medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 109 din 27  februarie 2024

 privind: incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ciubreag Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice a Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 110 din 27  februarie 2024

 privind: emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt -Bălăci, Ciolănești ( DJ 701)-Buzescu (DE 70)”, în comunele Bălăci, Siliștea Gumești, Ciolănești, Necșești, Vârtoape, Călinești, Mavrodin, Buzescu având ca beneficiar Județul Teleorman reprezentat prin Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 111 din 27  februarie 2024

 privind: nominalizarea Echipei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Bălăci, Ciolănești (DJ 701) — Buzescu (DE 70) ”

Dispoziția nr. 112 din 29  februarie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în intervalul 29 februarie -!martie 2024

Dispoziția nr. 113 din 01  martie 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 114 din 05  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei PRUNĂ FLORELA

Dispoziția nr. 115 din 06  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 6 martie 2024

Dispoziția nr. 116 din 06  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi reabilitare DJ 506, Bujoru (DN SC) - Cervenia, km 0+00 - 17+400 (L=l 7,400 km)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bujoru, Bragadiru, Conţeşti şi Cervenia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 117 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 118 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 119 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 120 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 121 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru el vii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 122 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 123 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 124 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 125 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judet' ean de Resurse s, i Asistent' ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 126 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 127 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului I vanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 128 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 129 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 130 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 131 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 132 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 133 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse ş1 Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 134 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 135 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 136 din 06  martie 2024

 privind: maJorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 137 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 138 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 139 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 140 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 141 din 06  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 04 din 13 mai 2022 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 1, aferent OUA! Crângu 12 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Crângu 12

Dispoziția nr. 142 din 06  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Desfiinţare C2-locuinţă şi C3-anexă şi construire anexă gospodărească parter, sat Lăceni, comuna Orbeasca, judeţul Teleorman." cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Lăceni judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 143 din 06  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PĂSĂRICĂ ALEXANDRU

Dispoziția nr. 144 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 05 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 12, aferent OUAI Liţa 2005 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Liţa 2005 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 145 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 06 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 32, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Zooveg 2002 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 146 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 07 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 33, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Zooveg 2002 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 147 din 11  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 1 l martie 2024

Dispoziția nr. 148 din 12  martie 2024

 privind: constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

Dispoziția nr. 149 din 12  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea plotului de irigaţii SPP 4 aferent O.U.A.I. Dealul Beciu din sistemul hidroameliorativ Frunzaru Boianu, judeţul Teleorman"", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Beciu ş i Crângeni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 150 din 12  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de invest iţi i „Modernizarea plotului de irigaţii SPP 5 aferent O. U.A.I. Dealul Beciu din sistemul hidroameliorativ Frunzaru Boianu, judeţul Teleorman, cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Beciu şi Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 151 din 12  martie 2024

 privind: încetarea de drept a raportului de serv1cm al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare din cadrul Direcţiei management ş1 administraţie publică a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 152 din 12  martie 2024

 privind: constltmrea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului

Dispoziția nr. 153 din 12  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 642 pe raza comunei Islaz, sat Moldoveni

Dispoziția nr. 154 din 12  martie 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.2/21.03.2022 privind obiectivul „ Îndiguirea râului Olt pe sectorul Islaz-Moldoveni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele, comunelor Islaz, Segarcea Vale şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 155 din 12  martie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 13-14 martie 2024

Dispoziția nr. 156 din 12  martie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 19-21 martie 2024

Dispoziția nr. 157 din 13  martie 2024

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 1 O ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 158 din 13  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 (L=ll,801 km)"

Dispoziția nr. 159 din 13  martie 2024

 privind: constituirea com1s1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 601 D, DJ 612, DJ 701, DJ 611 şi DJ 506, pe raza localităţilor Răduleşti, Crevenicu, Merenii de Sus, Merenii de Jos, Gratia şi Frăsinet

Dispoziția nr. 160 din 18  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de primire a imobilului-teren, înscris parțial în C.F. nr. 20880 - UAT Mereni și C.F. nr. 28591 UAT Botoroaga, de la Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Dispoziția nr. 161 din 18  martie 2024

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către doamna Olteanu Nicoleta Luminița, consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 162 din 18  martie 2024

 privind: modificarea dispoziţiei nr. 156 din 12 martie 2024 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 19-21 martie 2024

Dispoziția nr. 163 din 18  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 19 martie 2024

Dispoziția nr. 164 din 19  martie 2024

 privind: desemnarea persoanelor care răspund de urmărirea curentă a comportării drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 165 din 19  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de execuţie şi montare panouri de informare pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny" "

Dispoziția nr. 166 din 21  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul „Desfiinţare locuinţă (Cl) şi anexă (C2)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 167 din 21  martie 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „ Construire corp nou pentru secţiile dermatovenerice, oncologie şi recuperare din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria",

Dispoziția nr. 168 din 21  martie 2024

 privind: aprobarea Ghidului privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 169 din 22  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat după divorţ al numitului DRAGOMIR FĂNEL

Dispoziția nr. 170 din 22  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024

Dispoziția nr. 171 din 25  martie 2024

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 172 din 26  martie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Georgescu Dorel - Cătălin, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziţii Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia

Dispoziția nr. 173 din 29  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 642 pe raza comunei Islaz, sat Moldoveni, montare sisteme liniare de reducere a vitezei de circulaţie

Dispoziția nr. 174 din 29  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea joasă tensiune PTA 1223 circuit 1, localitatea Ciurari, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 175 din 29  martie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 176 din 03  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală în satul Săceni, comuna Săceni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleonnan

Dispoziția nr. 177 din 03  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţn „Modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând O.U.A.I ASPERSORUL NANOV, judeţul Teleorman, din amenajarea hidroameliorativă Viişoara", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Piatra, Furculeşti şi Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 178 din 03  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 179 din 03  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 180 din 04  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară „Alipire imobile cu numere cadastrale 12756 şi 3116, situate în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

Dispoziția nr. 181 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Călin Horatiu ' ' desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 182 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 183 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 184 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 185 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 186 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 187 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 188 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 189 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 190 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 191 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 192 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 193 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implem~ntare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 194 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 195 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 196 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 197 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judeţean de Resurse ş1 Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 198 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 199 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 200 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Rosiori de Vede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 201 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 202 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 203 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 204 din 05  aprilie 2024

 privind: constituirea Comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 205 din 05  aprilie 2024

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 763 din 14 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Dispoziția nr. 206 din 09  aprilie 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru încheierea acordului- cadru de fumizare având ca obiect Furnizarea fructelor, laptelui şi produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

Dispoziția nr. 207 din 09  aprilie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 12 aprilie 2024

Dispoziția nr. 208 din 10  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 209 din 10  aprilie 2024

 privind: menţinerea în funcţia publică de execuţie deţinută, peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, a doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului

Dispoziția nr. 210 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 211 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 212 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 213 din 12  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de invest1ţ11 „Desfiinţare locuinţă Cl şi construire locuinţă parter" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni , sat Butculeşti , judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 214 din 12  aprilie 2024

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 215 din 16  aprilie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului SAFTA ANTON-GHEORGHE.

Dispoziția nr. 216 din 16  aprilie 2024

 privind: desemnarea persoanei responsabilă cu completarea şi transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în format online, prin intermediul instrumentului informatic pus la dispoziţie de Agenţie, a înştiinţării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante sau temporar vacante, precum şi de promovare în funcţiile publice de conducere vacante

Dispoziția nr. 217 din 17  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Sediu social asociaţie", în comuna Săceni, al cărei beneficiar este Asociaţia „Calea spre Cer" reprezentată prin Grosu Alin-Ştefan

Dispoziția nr. 218 din 18  aprilie 2024

 privind: constituirea com1S1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST"- pe DJ 506, pe raza comunei Bujoru, km 0+370

Dispoziția nr. 219 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinel, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 220 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudor Mihaela Simona, şef serviciu al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 221 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Daniela, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 222 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chelu Lori Mihaela, şef serviciu al Serviciului Informatic, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 223 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cîrstea Viorel, director al Direcţiei de Deservire, Pază şi Protocol, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 224 din 19  aprilie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 26 aprilie 2024

Dispoziția nr. 225 din 22  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire magazin "Penny", alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, elemente semnalistică, împrejmuire, post trafo, puţ forat, fosă septică vidanjabilă şi organizare de şantier", în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus ai cărei beneficiari sunt Mocanu Florin şi Mocanu Mihaela

Dispoziția nr. 226 din 22  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi reabilitare DJ 506, Bujoru (DN SC) - Cervenia, km 0+000- 17+400, (L=l 7,400 km)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bujoru, Bragadiru, Conţeşti şi Cervenia, judeţul Teleonnan

Dispoziția nr. 227 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragodan Livia Gabriela, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 228 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 229 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ciobanu Ştefăniţă Silviu, consilier, gradul IA, gradaţia 4 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 230 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Panagoreţ Ioana, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 231 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gruia Gelu, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 232 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Rădoi Daniela, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 233 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duminică Valentin, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 234 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ţică Daniel Ionel Tom, consilier, gradul IA, gradaţia 5, ½ normă la Cabinet Vicepreşedinte Florescu Adrian din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 235 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, consilier, gradul IA, gradaţia 2 la Cabinet Vicepreşedinte Fedeleş Oana Raluca din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 236 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 237 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Modoran Cristina Mihaela, şef serviciu la Serviciul juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 238 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 239 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 240 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Dana Irina, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 241 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oancea Virginia, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 242 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dinu Aris Ştefan, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 243 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 244 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Mina Mihai, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 245 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Şchiopu Gabriela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment transparenţă decizională al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 246 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Neagu Nina Camelia, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment transparenţă decizională al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 247 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Hristea Victoria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 248 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Profira Floarea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 249 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Moroianu Aurora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 250 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgodan Dănuţ, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 202

Dispoziția nr. 251 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăbescu Iuliana Roxana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 252 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cemat Petre, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 253 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Toma Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat A TOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 254 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Icu Constanţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 255 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Cristina Mădălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 256 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Trăistaru Simona, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 257 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Veneticu Iuliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 258 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Putineanu Florentina Eliza, director executiv al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 259 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Bojă Mariana, şef birou la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 260 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Coman Marius Cătălin, şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 261 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicula Nina, şef birou la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 262 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Giurcănaş Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 263 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Condeescu George, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 264 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragomirescu Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 265 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Luca Giorgica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 266 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 267 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cosac Geanina Violeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 268 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 269 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nedelescu Mioara, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 270 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Chivu Eugen, administrator I, gradaţia 5 la Compartiment gestiune şi administrativ al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 271 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Luca Alexandru, inspector de specialitate IA, gradaţia 2 la Compartiment gestiune şi administrativ al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 272 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Burcea Florin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 273 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tătaru Pârvu Alina Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 274 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ştefan Nina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 275 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Biolaru Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 276 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stemate Jeni, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 277 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Nicoleta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune si administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 278 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Orodel Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 279 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iordan Nela Dorica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 280 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cioabă Matilda, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 281 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Osiac Iulius Sorin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 282 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păscuţu Victoriţa, director executiv al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 283 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Crăiniceanu Magdalena Sica, şef serviciu la Serviciul evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 284 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călin Horaţiu, şef serviciu la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 285 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 286 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Moruş Alexandru Alin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 287 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăgodan Alexandrina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 288 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Bratu Adrian, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 289 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Creastă Constanţa, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 290 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Biloiu Cătălin Ştefan, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 291 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tecşor Valentin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 292 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Lungu Florenţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 293 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tatarici Doina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment structuri asociative al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 294 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ţone Dorinei, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment structuri asociative al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 295 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 296 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Guruianu Mihai Cătălin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 297 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cristian Victoriţa, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 298 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gavrilă Manuela Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 299 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 300 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Magheru Liliana, director executiv al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 301 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 302 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Din1a Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 303 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudorache Daniela Gina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 304 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Mocanu Madelona Marilena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 305 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Iulieana, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 306 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stîrcu Dana Florentina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 307 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Lungoci Paul Stelian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 308 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duncea Borca Marian Florin, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 309 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Marin Valeria, consilier, clasa I , grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 310 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 311 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oanţă Elena, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 312 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 313 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Paraschiv Gabriel Gelu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 314 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Boroş Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 315 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 316 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ivan Mihaela Ioana, manager public, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 317 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Răboj Ioana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 318 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Eduard Ninel, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern managerial al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 319 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 320 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Valentin, ş ef serviciu la Serviciul autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii , protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 321 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Badea Ionela Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 322 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călcîi Cezar Gabriel, şofer, gradaţia 4 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 323 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Criştiu Ninu Ioan Răzvan, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 324 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobre Florin, şofer, gradaţia 5 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 325 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgana Sorin Femand, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 326 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Găvănescu Marian, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 327 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Carmen Valy, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 328 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iliescu Florica, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 329 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gloabă Alina Ionela, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 la Compartiment disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 330 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gavrilă Sergiu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 331 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Păduraru Marin, şofer, gradaţia 5 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 332 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ovedenie Cristina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 333 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Preda Dorel, şofer, gradaţia 5 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 334 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Predoiu Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 335 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vasile Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment auto, prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 336 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Şeicaru Silviu Valentin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleormanan, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 337 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vintilă Daniel Laurenţiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 338 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pană Claudia, director executiv al Direcţiei investiţii , proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 339 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Radu Gabriela, şef serviciu la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 340 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţoneff Lucreţia, şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 341 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chivu Rodica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 342 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ungureanu Dorel Petrişor, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 343 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Buzică Dana Irina, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 344 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 345 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dobrin Adela, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 346 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Miloş Rozalia Daniela, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 347 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 348 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 349 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 350 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 351 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Luţă Marilena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 352 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului lvanovici Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 353 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 354 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Mocofan Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 355 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Viişoreanu Viorica, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 356 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stănescu Diana Silvia, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 357 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pena Elena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 358 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 359 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 360 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Rădulescu Gabriela Claudia, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 361 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Georgescu Dorel Cătălin, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 362 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Profir Ioana, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 363 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Vasile Isaura Giuliana, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 364 din 23  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Corbu Mariana Alexandra, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Compartiment achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 365 din 24  aprilie 2024

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 27 mai 2024, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 366 din 24  aprilie 2024

 privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Stîrcu Dana Florentina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 367 din 24  aprilie 2024

 privind: recuperarea de către salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman a zilei de 2 mai 2024, stabilită ca zi liberă, în regim de program prelungit

Dispoziția nr. 368 din 25  aprilie 2024

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 762 din 21.08.2023 privind nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Judeţului Teleorman, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională  Teleorman"

Dispoziția nr. 369 din 26  aprilie 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 772 din 31 august 2023 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 370 din 26  aprilie 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de produse având ca obiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 371 din 26  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Desfiinţare locuinţă parter Cl, anexă parter C2 şi construire locuinţă P+M şi împrejmuire" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 372 din 30  aprilie 2024

 privind: aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor

Dispoziția nr. 373 din 30  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Întărire reţea în vederea racordării utilizatorului Iliescu Costinel, PT A 1222 Ciurari, conform ATR nr. 001100233771, localitatea Săceni, judeţul Teleorman", în comuna Săceni, sat Ciurari al cărei beneficiar este Distribuţie Energie Oltenia S.A.

Dispoziția nr. 374 din 30  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice" - construcţie provizorie. cu termen de valabilitate de 15 ani, în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.

Dispoziția nr. 375 din 30  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice" - construcţie provizorie cu termen de yalabilitate de 15 ani, în comuna Orbeasca, sat Lăceni al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.

Dispoziția nr. 376 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 377 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - liro. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 378 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 379 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 380 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 381 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse s, i Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 382 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 383 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 384 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 385 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 386 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 387 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse s, i Asistent, ă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 388 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 389 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 390 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doall1llei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 391 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 392 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 393 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 394 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 395 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desenmată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judeţean de Resurse şi Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 396 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 397 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 398 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al. doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 399 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază clin luna aprilie 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 400 din 07  mai 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 401 din 07  mai 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 402 din 07  mai 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice - faza D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.E .. şiAsistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor, .pentru obiectivul de investitii "Reabilitare şi modernizare DJ 546, Turnu Măgurele - limită judeţ Olt"

Dispoziția nr. 403 din 08  mai 2024

 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în cadrul Consiliului Consultativ tripartit al A.J.O.F.M. Teleorman

Dispoziția nr. 404 din 09  mai 2024

 privind: stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Teleorman şi al instituţiilor publice din subordine

Dispoziția nr. 405 din 13  mai 2024

 privind: desemnarea vicepre§edintelui Consiliului Judetean Teleorman, domnul Florescu Adrian, sa exercite atributiile pre§edintelui Consiliului Judetean Teleorman, domnul Gadea Adrian Ionut, pe perioada efectuarii concediului de odihna, in intervalul 13-27 mai 2024 si 29 mai - 11 iunie 2024

Dispoziția nr. 406 din 13  mai 2024

 privind: avansarea in gradatia 5 a doamnei Cosac Geanina Violeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 la Biroul resurse umane, salarizare al Directiei economice din cadrul Consiliului Judetean Teleonnan

Dispoziția nr. 407 din 13  mai 2024

 privind: constituirea com1s1e1 de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 2 - intrefinere drumuri pietruite - pe DJ 601 B, pe raza comunei Sili~tea-tronson de 1.140 m cuprins intre km 22+738 - km 23+878

Dispoziția nr. 408 din 16  mai 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.23/25.05.2023 privind obiectivul ,,Modernizarea plotului de irigaμi SPP 21, aferent O.U.A.I. Uda Paciurea - SPP 21 din sistemul hidroameliorativ Olt Calmafui, judeful Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor UdaClocociov si Saelele, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 409 din 16  mai 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.25/07.06.2023 privind obiectivul ,,Modernizarea plotului de irigatii SPP 18, aferent O.U.A.I. TERASA PLOPI-SPP 18 din sistemul hidroameliorativ Olt Calmatui, judetul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Slobozia-Mandra si Plopii Slavite~ti, judetul Teleonnan

Dispoziția nr. 410 din 16  mai 2024

 privind: emiterea autorizatiei de construire pentru obiectivul: ,,Desfiintare C2- locuinta si C3"'."anexa si construire anexa gospodareasca parter, sat Laceni, comuna Orbeasca, judetul Teleorman", in comuna Orbeasca, sat Laceni al carei beneficiar este Barbu Nicoleta

Dispoziția nr. 411 din 16  mai 2024

 privind: intreruperea concediului legal de odihna al presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, pentru data de 17 mai 2024

Dispoziția nr. 412 din 17  mai 2024

 privind: nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman", pentru etapa a II - a de implementare a proiectului

Dispoziția nr. 413 din 20  mai 2024

 privind:modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2024, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispoziția nr. 414 din 20  mai 2024

 privind:modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2024, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispoziția nr. 415 din 20  mai 2024

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene - Lot 2 - zona nr. 2 Est"- DJ 701, DJ 611, DJ 506 ~i DJ 504 pe raza localitatilor Gratia, Poeni, Tatarastii de Jos, Frasinet si Cemetu

Dispoziția nr. 416 din 20  mai 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Desfiinfare locuinta Cl si anexa C2, construire locuinta P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 417 din 22  mai 2024

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in ~edinta ordinara pentru data de 28 mai 2024

Dispoziția nr. 418 din 23  mai 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a prenumelui minorei COMAN ANTONIA-REBECA

Dispoziția nr. 419 din 23  mai 2024

 privind: aprobarea Programului achizitiilor publice pentru proiectul ,,Microbuze electrice pentru elevi"

Dispoziția nr. 420 din 23  mai 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Locuinta P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judetul Teleonnan

Dispoziția nr. 421 din 24  mai 2024

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 1 iulie 2024, proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 422 din 27  mai 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistentei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 423 din 28  mai 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire pod DN 65E km 14+790, judeţul Teleorman şi desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Bogdana, sat Urluiu, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 424 din 28  mai 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire pod pe DN 54 km 62+093, judeţul Teleorman şi desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Islaz, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 425 din 29  mai 2024

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 167 din 21 martie 2024 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „ Construire corp nou pentru secţiile dermato-venerice, oncologie şi recuperare din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 426 din 04  iunie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construcţie tip container cu funcţiunea fabrică de conserve" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 427 din 04  iunie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Amenajări accese proprietăţi" (Ciurari 122 accese şi Săceni 65 accese) - lucrări executate fără acte pe drumuri de interes local cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 428 din 04  iunie 2024

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în certificatul de urbanism nr.9/03.04.2024 eliberat prin Dispoziţia nr.177 din 03 aprilie 2024

Dispoziția nr. 429 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 430 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 431 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 432 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503 , Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 433 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 434 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse s, i Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 435 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 436 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 437 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 438 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 439 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 440 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 441 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 442 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Osiac Iulius Sorin, desemnat responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 443 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 444 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 445 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 446 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 447 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 448 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 449 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 450 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 451 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 452 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse s, i Asistent, ă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 453 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 454 din 05  iunie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 455 din 05  iunie 2024

 privind: modificarea ş1 completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 456 din 05  iunie 2024

 privind: promovarea domnului Tismănaru Cristian George în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Biroul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 457 din 07  iunie 2024

 privind: promovarea doamnei Andrei Corbu Mariana Alexandra în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 458 din 07  iunie 2024

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către domnul Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 459 din 07  iunie 2024

 privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Judeţului Teleorman, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi"

Dispoziția nr. 460 din 10  iunie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 13 iunie 2024

Dispoziția nr. 461 din 11  iunie 2024

 privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 462 din 12  iunie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă, în intervalul 14-18 iunie 2024 si în data de 21 iunie 2024

Dispoziția nr. 463 din 13  iunie 2024

 privind: împuternicirea unei persoane în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu pentru "Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unităţi de cult, instituţii şi autorităţi publice din sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi entităţi juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale"

Dispoziția nr. 464 din 17  iunie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat după divorţ al numitei CIOTEC MARINETA

Dispoziția nr. 465 din 17  iunie 2024

 privind: desemnarea administratorului public din cadrul consiliului judeţean, domnul Dumitrescu Mircea, să întocmească şi să semneze fişa postului pentru funcţionarii publici din cadrul Compartimentului control intern managerial şi al Compartimentului audit public intern

Dispoziția nr. 466 din 17  iunie 2024

 privind: constituirea com1s1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „ÎntreJinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeJene - Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - DJ 601 B, pe raza localităţii Siliştea, DJ 701, pe raza localităţilor Lada, Scurtu - Mare, Siliştea Mică, Siliştea, Poeni, Gratia şi DJ 506, pe raza localităţilor Merişani şi Băbăiţa

Dispoziția nr. 467 din 18  iunie 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.15/ 18.07.2022 privind obiectivul „Asigurarea scurgerii apelor în comunele Vedea şi Nenciuleşti, pe DJ 612A şi pe DJ 601F", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Vedea ş i Nenciuleşti , judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 468 din 18  iunie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de inv est1ţ11 „ Alimentare cu energie electrică S.C. NICO CRIS S.R.L., conform ATR nr.001200076820 din 23.01.2024, comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, str. Şoseaua Alexandriei, nr.251D, jud.Teleorman." cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 469 din 18  iunie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie electrică staţie fixă destinată telefoniei mobile-branşament electric", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Drăgăneşti de Vede şi Vedea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 470 din 20  iunie 2024

 privind: modificarea contractului de . management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 471 din 20  iunie 2024

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Tălpeanu Luciana Cătălina, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională din cadrul Direcţiei juridice a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 472 din 20  iunie 2024

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29 iulie 2024, proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 473 din 21  iunie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 iunie 2024

Dispoziția nr. 474 din 21  iunie 2024

 privind: constituirea comisiei privind preluarea patrimoniului şi a tuturor documentelor de la Serviciul Informatic şi Serviciul de Cooperare Internă si Internatională

Dispoziția nr. 475 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Gavrila Sergiu Marian, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 476 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Vasile Iulian, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment prevenire, protecţia muncii şi a mediului al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii, protecţia muncii şi a mediului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 477 din 25  iunie 2024

 privind: nurnirea domnului Georgescu Dorei Cătălin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 478 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 479 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Dobrin Adela, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 480 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Miloş Rozalia Daniela, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 481 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Popescu Aurelia Magdalena, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 482 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Profir Ioana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 483 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Pena Elena, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 484 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Andrei Corbu Mariana Alexandra, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 485 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Rădulescu Gabriela Claudia, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 486 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Vasile Isaura Giuliana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 487 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Toma Eduard Ninel, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 488 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Răboj Ioana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 489 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Ivan Mihaela Ioana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de manager public, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 490 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Bojă Mariana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 491 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Burcea Florin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 492 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Ştefan Nina, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 493 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Tătaru Pârvu Alina Mihaela, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 494 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Biolaru Iuliana, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 495 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Giurcănaş Florin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 496 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Condeescu George, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 497 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Nicula Nina, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 498 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Luca Giorgica, pe perioadă ne4.etenninată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 499 din 25  iunie 2024

 privind: numirea domnului Tismănaru Cristian George, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 500 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Cosac Geanina Violeta, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 501 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Geantă Simona Dorina, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 502 din 25  iunie 2024

 privind: numirea doamnei Dragomirescu Daniela, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 503 din 25  iunie 2024

 privind: nominalizarea Echipei de implementare responsabilă cu realizarea activităţilor Judeţului Teleorman, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului „Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 504 din 25  iunie 2024

 privind: constituirea com1s1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Întreţinere drumuri pietruite" - DJ 653 - tronson de 7,725 km cuprins între km 66+ 120 până la km 73+845, comuna Crângeni

Dispoziția nr. 505 din 25  iunie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale adm inistrati vă, a prenumelui numitului PREDOI TONEL

Dispoziția nr. 506 din 26  iunie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandtia unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 507 din 27  iunie 2024

 privind:încetarea contractului individual de muncă nr. 5/22.09.2021 al doamnei Rădoi Daniela, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, ca urmare a acordului părţilor

Dispoziția nr. 508 din 27  iunie 2024

 privind:încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel şi revenirea acestuia pe funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul de sănătate publică ş1 administraţie publică locală al Direcţiei management ş1 administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 509 din 27  iunie 2024

 privind:modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică şi administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin exercitare cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, până la data de 31 decembrie 2024

Dispoziția nr. 510 din 27  iunie 2024

 privind:încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice de către doamna Pană Claudia şi revenirea acesteia pe funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului

Dispoziția nr. 511 din 27  iunie 2024

 privind:modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, până la data de 31 decembrie 2024

Dispoziția nr. 512 din 28  iunie 2024

 privind: acordarea sporului de 15% din salariul de bază doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, clasa I grad profesional principal, gradaţia 5 la Compartiment juridic şi contencios al Serviciului juridic, contencios şi transparenţă decizională al Direcţiei juridice, persoană încadrată în grad de handicap accentuat, pe perioada de valabilitatea a certificatului de încadrare în grad de handicap

Dispoziția nr. 513 din 28  iunie 2024

 privind: încetarea modificării raportului de serv1cm, prin detaşare, al domnului Georgescu Dorel Cătălin consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziţii Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia şi reluarea activităţii pe funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment proceduri achiziţii publice şi achiziţii directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 514 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Preda Dorei, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de şofer gradaţia 5 la Compartiment deservire parc auto al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 515 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Dobre Florin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de şofer gradaţia 5 la Compartiment deservire parc auto al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 516 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Călcîi Cezar Gabriel, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de şofer, gradaţia 4 la Compartiment deservire parc auto al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 517 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Păduraru Marin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de şofer gradaţia 5 la Compartiment deservire parc auto al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 518 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Dumitru Cătălin Marian, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 3 la Compartiment informatic al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 519 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea doamnei Popa Florentina, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 5 la Compartiment deservire parc auto al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 520 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Belu Mihai Robert, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 5 la Compartiment informatic al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 521 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea domnului Stoica Ciprian Bogdan, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 5 la Compartiment informatic al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 522 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea doamnei Chelu Lori Mihaela, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de conducere de şef serviciu la Serviciul logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 523 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea doamnei Tudor Mihaela Simona, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 4 la Compartiment cooperare intenă şi internaţională din cadrul Direcţiei management şi administraţie publică, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 524 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea doamnei Save Elena Cristina, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 4 la Compartiment cooperare intenă şi internaţională din cadrul Direcţiei management şi administraţie publică, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 525 din 28  iunie 2024

 privind: încadrarea doamnei Badea Ana Maria, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 4 la Compartiment cooperare intenă şi internaţională din cadrul Direcţiei management şi administraţie publică, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 526 din 01  iulie 2024

 privind:desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă, în intervalul 2- 3 iulie 2024

Dispoziția nr. 527 din 03  iulie 2024

 privind:constituirea comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 528 din 03  iulie 2024

 privind:numirea domnului Răducu Vlad Daniel Savin Andrei în funcţia contractuală de consilier, grad profesional IA, gradaţia 1, cu normă întreagă, la Cabinet Vicepreşedinte, pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca

Dispoziția nr. 529 din 03  iulie 2024

 privind:numirea domnului Drăghici George în funcţia contractuală de consilier, grad profesional IA, gradaţia 5, cu normă întreagă, la Cabinet Vicepreşedinte, pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian

Dispoziția nr. 530 din 03  iulie 2024

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 518 din 28 iunie 2024 privind încadrarea domnului Dumitru Cătălin Marian, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 3 la Compartiment informatic al Serviciului logistic din cadrul Direcţiei economice, ca urmare a reorganizării structurii de personal a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 531 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juricdic in cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)".

Dispoziția nr. 532 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de unplementare a proiectului „Microbuze electnce pentru elevii din Judeţul Teleorman", responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice 3 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 533 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 534 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al  doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 535 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al  doamnei Chivu Rodica  desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 536 din 03  iulie 2024

 privind:majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice, şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt-Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701)-Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 537 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salarinlui de bază din luna iunie 2024 al  domnului Calin Horatiu desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 538 din 03  iulie 2024

 privind:majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) ...., lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 539 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 540 din 03  iulie 2024

 privind: maiorarea salalariului de bază din luna iunie 2024 al domnului Mina Mihai. desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 541 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna iunie 2024 al domnului Ungureanu Dore Petrişor, desemnat responsabil tehnic 3 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701 )-Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 542 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna iunie 2024 al doamnei Modorarn Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 543 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 544 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 545 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 546 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 547 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnat asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 548 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabi1 publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 549 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judeţean de Resurse ş1 Asistenţă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 550 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna iunie 2024 al doamnei Milos Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 551 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna iunie 2024 a1 domnului Osiac Iulius, Sorin, desemnat responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judeţean de Resurse şi Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 552 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 553 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie2024 al doamnei Pana Claudia, desemnată responsabil telmic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", responsabil telmic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 554 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 555 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza desemnată responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 556 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătă1ina, desemnată manager de proliect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman" şi responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701 )- Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 557 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2024 al doamnei Viisoreanu Viorica desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)"

Dispoziția nr. 558 din 03  iulie 2024

 privind: majorarea salariului de bază" in luna iunie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi "Reabilitare şi modernizare Dj 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (Dj - 701) - Buzescu (DE 70)" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 559 din  05  iulie 2024

 privind: organizarea si aplicarea procedurii licitatie deschisa in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect ;,Microbuze electrice pentru elevi"

Dispoziția nr. 560 din 05  iulie 2024

 privind: nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului "Reabilitarea DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87+313 (L=48,475) ", pentru etapa a II-a de implementare a proiectului

Dispoziția nr. 561 din 05  iulie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta extraordinara pentru data de 9 iulie 2024

Dispoziția nr. 562 din 05  iulie 2024

 privind: aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluia~i capitol bugetar, pentru capitolele bugetare ale activitapi proprii a Consiliului Judetean Teleorman, precum si in cadrul bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii si servicii publice din subordinea Consiliului Judefean Teleorman

Dispoziția nr. 563 din 10  iulie 2024

 privind:

Dispoziția nr. 564 din 10  iulie 2024

 privind: continuarea exercitării raportului de serviciu, cu normă întreagă, de către doamna Magheru Liliana - director executiv la Direcția management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.