PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Titlu Proiect Capacitate administrativa moderna si inovativa
Cod proiect 129754
Beneficiar: Județul Teleorman
Obiectiv general /Scopul proiectului Obiectivul general consta în îmbunatatirea capacitatii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judetean Teleorman, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Muntenia, prin introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei conform reglementarilor europene si nationale (digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea documentelor din arhivă).
Obiective specifice:
  • OS 1. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor la nivelul Consiliului Judetean Teleorman.
  • OS2. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Judetean Teleorman in vederea simplificarii proceselor si procedurilor administrative si reducerea timpilor de efectuare a activitatilor curente.
Rezultate aşteptate:
  1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; - atins prin Rezultat proiect 1 – Implementarea sistemului de digitizare a proceselor de administrare a documentelor
  2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; - atins prin Rezultat proiect 3 – Arhiva Consiliului Judetean retro-digitalizata
Data de începere: 14.06.2019
Perioada si durata de implementare: 20 luni
Valoarea totala a proiectului 2,893,002.56 lei, din care:
- 2,835,142.51 lei reprezentand asistență financiară nerambursabilă - 98% din valoarea eligibilă (Fondul Social European si Bugetul National)
- 57,860.05 lei reprezentand contribuție locală - 2% din valoarea eligibilă (Bugetul Consiliului Judetean Teleorman).

 

Web site proiect: www.camiteleorman.ro

 

Centralizator achizitii

Nr. crt Tip procedura Stadiu achizitie Tip achizitie Contractant Nr/Data contract
1. Achizitie directa Finalizata Achizitie materiale consumabile SC OFFICE PRO MEDIA SRL -
2. Achizitie directa Finalizata Achizitie servicii realizare web-site proiect SC WEBMASTERY STUDIO SRL Nr. 205/13.12.2019
3. Achizitie directa Finalizata Achizitie echipamente necesare echipei de management SC MIDA SOFT BUSINESS SRL Nr. 203/12.12.2019
4. Achizitie directa Finalizata Achizitie servicii organizare conferinta de lansare si inchidere SC TEHNO ART SOLUTION SRL 54/24.02.2020
5. Achizitie directa Finalizata Achizitionarea materialelor de publicitate utilizate pentru promovarea proiectului si a activitatilor realizate SC CHROMATIC PREMIUM ADV SRL Nr. 18/10.01.2020
6. Achizitie directa Finalizata Achizitie servicii de analiza a fluxurilor organizationale si informationale precum si realizarea studiilor cu privire la procesele specifice institutiei SC PERFECT SOLUTION INVEST SRL Nr. 204/13.12.2019
7. Licitaţie deschisă Nu s-a inceput Achizitie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea arhivei - -