Numar anunt Data publicare Denumire contract

Tip

procedura

Tip contract Modalitate de atribuire Cod CPV Data limita depunere Valoare estimata
CN1005862 03.11.2018 02:30:09 Achiziţia de fructe, lapte si produse lactate si produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular Licitatie

deschisa

Furnizare Acord-cadru 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2) 05.12.2018 15:00 24583044 RON
CN1002594 19.07.2018 12:18

Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)

Licitatie

deschisa

Lucrari Contract de achizitii publice 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 27.08.2018 15:00 20471181 RON