Denumire contract Data publicare Data limita participare
[92767] Servicii pentru implementarea proiectului ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia –Vitanesti – Babaita, Km 17 + 400- km 58 + 000 ”

30.12.2009 10:52

22.01.2010 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
[92544] Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013

22.12.2009 17:31

19.01.2010 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
[92527] Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013

22.12.2009 14:38

20.01.2010 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
[92507] Servicii pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013

22.12.2009 10:51

15.01.2010 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79632000-3 - Servicii de formare a personalului (Rev.2)
[92421] Servicii pentru implementarea proiectului ,, ReabilitareDJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia-Poeni-Silistea-Scurtu Mare-Slavesti-Ciolanesti-Zâmbreasca-Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km)’’- Lot 4 „ Promovare”

18.12.2009 15:52

14.01.2010 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
[90956] Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare MAVRODIN, comuna MAVRODIN si SAELE, comuna SAELELE, judetul TELEORMAN

17.11.2009 15:17

02.12.2009 16:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45112350-3 - Lucrari de valorificare a terenurilor virane (Rev.2)

45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)

45112700-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)

[90723] Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman” -Lot 5 Promovare

11.11.2009 15:44

27.11.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
[89870] Produse pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman’’

29.10.2009 14:44

24.11.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2)
[87606] Servicii de proiectare (faza Proiect tehnic + Detalii executie + Documentatii tehnice pentru avize, acorduri, autorizatii) pentru obiectivul "Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

29.09.2009 15:40

13.11.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
[87132] Produse pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman’’

22.09.2009 15:12

13.10.2009 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2)
[86968] Produse pentru implementarea proiectului „Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”

18.09.2009 16:16

09.10.2009 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)

30121100-4 - Fotocopiatoare (Rev.2)

30190000-7 - Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)

30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)

39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)

[86562] Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”

15.09.2009 11:21

06.10.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[86516] Servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt - Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”

14.09.2009 16:08

06.10.2009 14:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79530000-8 - Servicii de traducere (Rev.2)

55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)

[85340] Proiectarea (PT, DE , DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 506A, Purani – Rasmiresti – limita judet Giurgiu, km 0+000 – 14+000 (14,000 km)”

26.08.2009 14:02

22.09.2009 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV:  45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[85306] Servicii pentru implementarea proiectului ,, ReabilitareDJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia-Poeni-Silistea-Scurtu Mare-Slavesti-Ciolanesti-Zâmbreasca-Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km)’’- Lot 2 ,, Asistenta Tehnica”, Lot 3,, Audit” si Lot 4 „ Promovare”

25.08.2009 21:43

15.09.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)

79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[84762] Servicii de audit pentru proiectul Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt-Prundu-Lunca km 16+200 - 23+050

17.08.2009 19:03

10.09.2009 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
[83481] Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene

 30.07.2009 22:56

 28.09.2009 17:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)

[82981] Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovita, km 6+800-16+180 (9,380 km)”

27.07.2009 08:08

18.08.2008 17:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[82766] Produse pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”

20.07.2009 19:48

11.08.2009 11:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)

32333200-8 - Camere video (Rev.2)

38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2)

38651600-9 - Camere digitale (Rev.2)

[82764] Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”

20.07.2009 19:26

10.08.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

[82763] Servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt - Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050”

20.07.2009 18:52

13.08.2009 13:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

55520000-1 - Servicii de catering (Rev.2)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

79530000-8 - Servicii de traducere (Rev.2)

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

[81845] Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,,Reabilitare DJ 506 Negreni-Tatarastii de Jos, km 94+160-99+000 (4,840 km)”

09.07.2009 16:56

 
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
[14234] Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km)

2.07.2009 16:42

 

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

[81133] Proiectarea (PT, DE , DT) si executia lucrarilor „Reabilitare DJ 601F Albesti - Mavrodin, km 12+156 – 23+500 (11,344 km)”

26.06.2009 14:48

22.07.2009 10:00

 

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[80725] Proiectarea (PT, DE , DT) si executia lucrarilor „Reabilitare DJ 612 A Balta Sarata –Plopii Slavitesti,km 36+317 – 47+790 (11,473 km)”

22.06.2009 16:47

16.07.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[80428] Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2009-2010

19.06.2009 01:30

05.08.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie electronica
Tip contract: Furnizare
Stare procedura: In desfasurare
CPV: 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2), 15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
[79455] Serviciu de supervizare lucrari pentru obiectivul Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontiera Turnu Magurele -Nikopol prin reabilitarea primara a drumului judetean DJ 546 intre km 4+000-40+000

04.06.2009 17:35

24.06.2009 16:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

[13736] Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km)

1.06.2009 16:42

 

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

[78110] Reabilitare DJ 543 , limita judetului Olt-Prundu-Lunca , km 16+200 - 23+050

21.05.2009 16:48

15.06.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

[77411] Contractarea unei finantari rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana

16.05.2009 01:30

10.07.2009 16:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

[77418] Proiectarea (PT, DE, DT) si executia lucrarilor ,, Reabilitare DJ 504B Trivalea Mosteni -Talpa, km 22+892-27+946 (5,054 km)”

14.05.2009 15:42

09.06.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2);

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[77098] Reabilitare DJ 701, limita judet Dâmbovita -Gratia-Poeni – Silistea – Scurtu Mare-Slavesti- Ciolanesti- Zâmbreasca –Dobrotesti , km 44+240-104+890, (55,450 km)

12.05.2009 01:30

08.07.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

[76782] Proiectarea (PT, DE , DT) si executia lucrarilor „Reabilitare DJ 601F Cosoteni - Albesti, km 0+000 – 12+156 (12,156 km)”

07.05.2009 09:05

01.06.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2) 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[76717] Servicii pentru implementarea proiectului ,, Reabilitare DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia-Poeni-Silistea-Scurtu Mare-Slavesti-Ciolanesti-Zâmbreasca-Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km)’’-LOT 1 ,,Consultanta si expertiza’’

04.05.2009 20:28

29.05.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Servicii
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 71311300-4 - Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)

[75776] Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea,în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mîrzanesti, judetul Teleorman.

 

16.04.2009 13:57

 

13.05.2009 10:00

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari

CPV: 45247212-9 - Lucrari de consolidare a barajelor (Rev.2)