Achizitie publica de servicii din 06/12/2006 

                anunturi de participare pentru concursul de solutii - Consiliul Judetean Teleorman, cu sediul în Alexandria

       Achizitie publica de servicii din 26/10/2006 

                anunturi de participare la negociere cu publicare prealabila a unui anunt - Consiliul Judetean Teleorman, cu  sediul în Alexandria

      Achizitie publica de servicii din 5/10/2006    

                anunt de participare la negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare-achizitie publica de servicii

      Achizitie publica de lucrari din 13/09/2006
                anunţuri de participare la licitatie deschisa-consolidare şi reabilitare pod pe D.J. 612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roşiorii de Vede
      Achizitie publica de servicii din 12/09/2006
                anunturi de participare la licitatie deschisa-servicii de proiectare tehnică pentru construcţiile civile
      Achizitie publica de servicii din 7/09/2006  

          anunturi de participare la licitatie deschisa-- închiriere mijloace de mecanizare (utilaje) şi mijloace de transport, achiziţionare de materiale chimice şi antiderapante, carburanţi şi lubrifianţi pentru activitatea de prevenirea şi combaterea  înzăpezirii drumurilor judeţene şi  personalul deservent ce urmează să participe la acţiuni specifice  activităţii, pentru iarna 2006 - 2007

      Achizitie publica de produse din 15/05/2006

                 echipamente IT

                 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA

       Achizitie publica de lucrari din 28/04/2006

                 DJ 642, lim. judeţul Olt - Moldoveni-Islaz, km 60+000-69+550 (9,55 km)

                 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA

       Achizitie publica de lucrari din 21/04/2006

                 DJ 503, BLEJEST - BACIU - POIENI, km 68+000 - 82+070, (14,070 km).

                 ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA