Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman

ORGANIGRAMA și statul cu drepturile de natură salarială

Atribuții în cadrul Consiliului Județean Teleorman

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman

CONDUCERE
1 Dr.Ing. Tănase Gheorghe Administrator Public al Județului
2 Jr. Oprescu Silvia Secretar al Județului
Cabinet președinte
1 Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen Consilier
2 Dumitrescu Mircea Consilier
Audit public intern
1 Dragodan Livia Gabriela Auditor
2 Dobrin Dănuț Marius Auditor
DIRECTIA JURIDICÄ‚ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
1 Jr. Ionescu Iuliana   Director executiv
Serviciul juridic, contencios și administrație publică locală
1 Jr. Modoran Cristina Mihaela Șef serviciu
Compartimentul juridic și contenciosƒ
1 Dinu Aris Ștefan Consilier juridic
2 Tăpeanu Luciana Cătălina Consilier juridic
3 Drăghici Livia Andreea Consilier juridic
Compartimentul administrație publică
1 Dicu Marius Consilier juridic
2 Paraschiv Gabriel Gelu Inspector
3 Boros Daniela Inspector
4 Aliu Doru Valentin Inspector
5 Traistaru Simona Inspector
Cancelarie
1 Profira Floarea Consilier
2 Șchiopu Gabriela Inspector
3 Moroianu Aurora Inspector
4 Hristea Victoria Inspector
5 Drăgodan Dănuț Referent
6 Slăbescu Iuliana Roxana Inspector
Registratură, relații cu publicul, secretariat ATOP
1 Cernat Petre Consilier
2 Toma Daniela Inspector
3 Icu Constanța Inspector
4 Andrei Cristina Mădălina Inspector
5 Geică Ioana Inspector
DIRECȚIA ECONOMICÄ, BUGET - FINANȚE
1 Ec. Melintescu Valentina Director executiv
2 Ec. Boja Mariana Director exv. adj.
Serviciul financiar contabilitate
1 Ec. Putineanu Florentina Eliza Șef serviciu
2 Stemate Jeni Inspector
3 Păduraru Nicoleta Inspector
4 Iordan Nela Dorica Inspector
5 Coman Marius Consilier
6 Cioabă Matilda Inspector
7 Nedelescu Mioara Inspector
Compartimentul gestiune și administrativ
1 Chivu Eugen Administrator I
2 Luca Alexandru Inspector spec II
3 Preda Dorel Șofer
4 Păduraru Marian Șofer
5 Dobre Florin Șofer
6 Călcîi Cezar Șofer
7 Duminică Valentin Șofer
Compartimentul buget, venituri și cheltuieli
1 Burcea Florin Consilier
2 Tătaru Pârvu Alina Mihaela Consilier
3 Giurcănaș Florin Inspector
4 Ștefan Nina Inspector
5 Biolaru Iuliana Inspector
Biroul resurse umane și monitorizare funcții publice
1 Ec. Nicula Nina Șef birou
2 Luca Georgica Inspector
3 Tismănaru Cristian George Inspector
4 Geantă Simona Dorina Inspector
5 Cosac Geanina Violeta Inspector
6 Oancea Virginia Consilier juridic
DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALÄ
1 Ing. Păscuțu Victorița Director executiv
2 Ing. Gavrilă Manuela Carmen Director exv. adj.
Compartimentul achiziții publice
1 Toneff Lucreția Inspector
2 Miloș Rozalia Daniela Inspector
3 Pena Elena Inspector
4 Popescu Aurelia-Magdalena Inspector
5 Potbăniceanu Bogdan Inspector
6 Rădulescu Gabriela Claudia Inspector
7 Vasile Isaura Giuliana Inspector
Serviciul drumuri și poduri
1 Ing. Călin Horatiu Șef serviciu
Compartimentul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene
1 Olteanu Iulian Consilier
2 Ivanovici Gabriel Inspector
3 Bratu Adrian Inspector
Compartimentul administrare drumuri județene
1 Dumitrescu Maria Cristina Inspector
2 Pană Claudia Consilier
Serviciul utilități publice
1 Ing. Crăiniceanu Magdalena Șef serviciu
Compartimentul autorizare transport public local
1 Tecșor Valentin Consilier
Compartimentul transporturi județene
1 Zamfir Danut Consilier
Compartimentul structuri asociative
1 Pirea Dănut Consilier
Compartimentul monitorizare servicii publice
1 Libianu Alexandrina Referent specialitate
2 Lungu Florența Inspector
3 Nicolescu Ortanța Mihaela Inspector
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
1 Dr.Ing. Borțun Valy Luminița Arhitect șef al jud.
Compartimentul urbanism
1 Badea Ionela Florentina Inspector
2 Dragana Sorin Fernand Inspector
Compartimentul amenajarea teritoriului
1 Găvănescu Marian Inspector
2 Căluș Carmen Valy Inspector
3 Ovedenie Cristina Inspector
4 Toader Elisabeta Muncitor calif. III
Compartimentul de control intern/managerial
1 Ivan Mihaela Ioana Manager public
2 Toma Eduard Ninel Inspector
Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protectia mediului
1 Ing. Toma Valentin Șef serviciu
Compartimentul autorizarea construcțiilor
1 Predoiu Florin Inspector
2 Cristiu Ninu Ion Răzvan Consilier
Compartimentul disciplina în construcții
1 Vintilă Daniel Laurențiu Inspector
2 Andrei Dana Irina Consilier juridic
3 Iliescu Florica Referent
Compartimentul intern de prevenire și protecția muncii și protecția mediului
1 Vasile Iulian Consilier
1 Gavrilă Sergiu Marian Consilier
DIRECȚIA COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE
1 Ing. Magheru Liliana Director Executiv
Compartimentul educație, cultură, tineret
1 Dima Maria Inspector
2 Tudorache Daniela Gina Inspector
Compartimentul comunicare, relații publice, organizare evenimente, protocol
1 Condeescu George Consilier
2 Păduraru Iuliana Referent
3 Ionescu Eugenia Georgeta Inspector
Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate
1 Stîrcu Dana Florentina Consilier
2 Marin Valeria Consilier
3 Olteanu Nicoleta Luminița Consilier
4 Oanță Elena Inspector
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE INTERNAȚIONALÄ‚
1 Ing. Sfinteș Elena Director Executiv
1 Ing. Radu Gabriela Director exv. adj.
Serviciul fonduri structurale și de coeziune
1 Ing. Creastă Constanța   Șef serviciu
2 Ciubreag Elena Consilier
3 Ghibirdic Iuliana Inspector
4 Tatarici Doina Consilier
5 Giui Ghorghe Consilier
6 Zgorcea Ion Consilier
7 Ciuntuc Petrică Valentin Consilier
8 Jianu Diana Inspector
9 Căzănaru Alis Minodora Inspector
10 Viișoreanu Viorica Consilier
11 Matei Adrian Inspector
12 Stănescu Diana Silvia Inspector
Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră
1 Ing. Totu Irina Gabriela   Șef serviciu
2 Chivu Rodica Inspector
3 Vișinoiu Florentin-Claudiu Inspector
4 Buzică Dana Irina Referent
5 Guță Florentina Cătălina Inspector