Comisii de Specialitate

 

  1. Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

 

1. CHIRAN FLORIN - VALENTIN

2. CIOABĂ PETRE

3. CONSTANTINESCU FLORICĂ

4. FLORESCU ADRIAN

5. ILIESCU ALEXANDRU

6. MIHALCEA CLAUDIU

7. PETCULESCU MARIAN

8. STOIAN MARIA

9. TOȚE MARIOARA

10. ZAVERA NICULAE

 
  1. Comisia pentru administraţia  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

 

1. ALCEA CRISTIANA

2. BIBINA MARIN

3. IORGA ADRIAN OCTAVIAN

4. PANAGOREȚ IOANA

5. ȚOLE MARIN

6. ȚUCAN MARIAN

7. VĂTAFU TEODOR - CĂTĂLIN

8. VIDA FLORIAN - MARIAN

9. VLAD EUGEN – OVIDIU

10. VRĂJITOAREA EMILIAN

 
  1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

 

 

1. BĂDULESCU ADRIAN

2. CIOBANU ANAMARIA CRISTINA

3. COCU BOGDAN - CIPRIAN

4. FULGA SANDU - MIRCEA

5. ILIESCU NICOLAE – ANGELICĂ

6. ION PETRE

7. IVANICA RELU VIOREL

8. OGRĂZEANU TEODOR

9. SIMION DUMITRU

10. TATU CRISTINA

 

 
sus