CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 3 DECEMBRIE 2014, ORELE 14,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Alesu Floarea – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Miloș Rodica.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate între Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Unități Administrativ-Teritoriale din Județul Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator:  Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2,  proprietate publică a județului Teleorman.

            Inițiator: Bleajă Cornel – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman