CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 30  IANUARIE 2014, ORELE 15,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Consiliului Judetean Teleorman la Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România, pentru anul 2014.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman în calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2014.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2014.

 

4.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman la Asociatia de Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2014.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situatii de Urgentă Sud Muntenia”, pentru anul 2014.

 

6.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei, sub formã de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Beciu-Plopii Slãvitesti-Slobozia Mândra”, pentru anul 2014 .

 

7.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei, sub formã de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 2014. 

 

8.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei, sub formã de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã ,,Segarcea Vale-Lita-Turnu Mãgurele”, pentru anul 2014. 

 

9.     Proiect de hotarâre privind aprobarea contributiei judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la finantarea Centrului rezidential pentru persoane vârstnice dependente ,, Sf. Maria” din comuna Talpa, judetul Teleorman, pentru anul 2014.

 

10.    Proiect de hotarâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părti de finantare din bugetul judetului pentru anul 2014

 

11.    Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2014.

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitătile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2014.

 

13.    Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2014.

 

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activitătilor, manifestărilor, competitiilor și actiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finantează de Consiliul Judetean Teleorman în anul 2014.

 

15.    Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului  propriu al judetului Teleorman pe anul 2014, și estimările pentru anii 2015-2017.

 

16.    Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2014, ale institutiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judetean Teleorman, și estimările pentru anii 2015-2017.

 

17.    Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman în Adunarea Generalã a Actionarilor a S.C. APA SERV S.A.

 

18.    Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare și Promovare a Culturii Traditionale Teleorman.  

 

19.    Proiect de hotărâre privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidentele Spitalului Judetean de Urgentă Alexandria.

 

20.    Diverse.