CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  29 SEPTEMBRIE  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Alesu Floarea – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Miloș Rodica.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind incetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Piperea Elena.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie  2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Zavera Niculae – vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru două obiective de investiții la imobilul „Spitalul de Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la aceste obiective.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.     Diverse.