CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

   

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 30 DECEMBRIE 2014, ORA 8,30

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2014 si estimarile pentru 2015-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 116 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman