CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  28 AUGUST  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

         

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

INIȚIATOR: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bleajă Cornel

  

10.   Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu.

INIȚIATOR: Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bleajă Cornel

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2014-2015”.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

14.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014.

INIȚIATOR: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.    Diverse.