CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  28 APRILIE  2014, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru mediu, revizuirea a-II-a – județul Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman, România și Județul Velico Târnovo, Republica Bulgaria.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2014.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru realizarea unor obiective de investiții.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 60 din 27 martie 2014.

 

11.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

 

15.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013.

 

16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman..

 

17.   Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Camerei Agricole Județene Teleorman.

 

18.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2014, și estimările pentru 2015-2017.

 

19.   Diverse.